Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Hakimiyyət, Cəmiyyət və Din
RAFİQ YƏHYA OĞLU ƏLİYEV

HAKİMİYYƏT, CƏMİYYƏT VƏ DİN
2008, Bakı şəh., 77 səh.

Oxuculara təqdim olunan bu kiçik həcmli kitab zəmanəmizin çox vacib və aktual mövzusuna – hakimiyyət, cəmiyyət və dinin qarşılıqlı münasibətlərinə həsr olunub. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində 5 il ərzində sədrliyi zamanı əldə etdiyi təcrübədən çıxış edərək, müəllif cəmiyyətin sadalanmış üç tərkib hissəsinin arasında tək qarşılıqlı əlaqə deyil, həm də qarşılıqlı asılılıq və qarşılıqlı tamamlamanın mövcud olması haqda fikri əsaslandırmağa çalışır. Müəllif hesab edir ki, onların daxili əlaqələri bütün cəmiyyətdə balansın qorunub saxlanmasında məntiqi əsasdır.

Kitab "İrşad" Mərkəzində yığılıb, korrektə olunub və səhifələnib

Məsul şəxslər: Aygün Ağayeva, Günay Quliyeva, Şərqiyyə Bayramzadə
Сайт автора
Тип файла Document Adobe
Размер файла 386.21 Kb
Зеркала
Рейтинг

Скачать Hakimiyyət, Cəmiyyət və Din
  TEXT +   TEXT -    Опубликовано : 03.04.13 | Просмотров : 4228 | Загрузок : 1025