Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Информационные страницы » Автобиография
Рафик Яхья оглы Алиев родился в Агдамском районе Азербайджана в 1947 году. Доктор философских наук, профессор. С 1990 года – учредитель Центра Исламоведческих Исследований «Иршад».

Занимал должности руководителя отдела, заместителя директора по зарубежным связям в Институте Востоковедения, директора Центра исламских исследований на Кавказе при Президиуме Национальной Академии Наук Азербайджана. С 21 июня 2001 г. по 26 июня 2006 г. возглавлял Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Работе с Религиозными Образованиями. С 27 июня 2006 г. является директором Центра Исламоведческих Исследований «Иршад». 

Является членом Академии Профессоров за мир во всем мире, Международного Межрелигиозного Комитета.
Автор 18 книг и более 250 научных статей, публицистического романа «Беседа по душам» (284 стр.), книг политического характера «В тайниках бытия» (464 стр.), «Бедность. Диктатура. Несправедливость» (252 стр.), «Дитя романтики» (116 стр.), «Семейно-брачные отношения в исламе» (226 стр.), «Ислам» (332 стр.) и других книг, а также арабско-азербайджанского словаря (1200 стр.), который состоит из 124 тысячи слов и выражений (2009).
Вышеуказанные книги, переведенные на английский язык, за исключением книги «Ислам», изданы в США, в издательском доме «Trafford Publishing» (www.trafford.com). Одна из них – «Власть, общество и религия» (116 стр.) была удостоена медали «Золотая печать» на конкурсе в США среди книг, изданных в 2013 году. Эти книги можно приобрести в Интернет-магазинах.

Женат, имеет двоих детей.

P.S. Роман-рассказ "Беседа по душам…" и "Дитя романтики" являются первыми публицистическими работами автора, изданными в 2008г и 2009г соответственно.


                                                                                                                                              * * *

Rafiq Yəhya oğlu Əliyev 1947-ci ildə Azərbaycanın Ağdam rayonunda anadan olub. Fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 1990-cı ildən “İrşad” İslam Araşdırmalar Mərkəzinin təsisçisidir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Qafqazda İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru,  Şərqşünaslıq İnstitutunda beynəlxalq əlaqələr üzrə direktor müavini vəzifələrində çalışıb. 2001-ci il iyunun 21-dən 2006-cı il iyunun 26-dək Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə rəhbərlik edib. 2006-cı il iyunun 27-dən “İrşad” İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktorudur. 

“Dünyada sülh uğrunda” Professorlar Akademiyasının və Beynəlxalq Dinlərarası Dialoq Komitəsinin üzvüdür.
18 kitabın və 250-dən artıq elmi məqalənin, “Səmimi söhbət” (284 səh.), “Varlığın sirləri” (464 səh.), “Yoxsulluq Diktatura Ədalətsizlik” (252 səh.), “Romantizm körpəsi” (116 səh.), “İslamda ailə-nikah münasibətləri” (226 səh.), “İslam” (332 səh.) və digər kitabların, həmçinin 1200 səhifəlik 124 min söz və ifadədən ibarət “Ərəbcə-Azərbaycanca” lüğətinin (2009)  müəllifidir. 
Sadalanan kitablar ingilis dilinə tərcümə olunub və “İslam” kitabı istisna olmaqla, hamısı ABŞ-ın “Trafford Publishing” (www.Trafford.com) nəşriyyat evində çap edilib. Onlardan biri – “Hakimiyyət, cəmiyyət və din” (116 səh.) ABŞ-da 2013-cü ildə nəşr olunan kitablar müsabiqəsində “Qızıl möhür” medalına layiq görülüb.  Həmin kitabları internet mağazalardan əldə etmək mümkündür.

Ailəlidir, iki övladı var. 


                                                                                                                                              * * *

Prof. Rafiq Y. Aliyev, PhD, founder of IRSHAD center on Islamic Studies since 1990, was born in Agdam region of Azerbaijan in 1947. 

He worked as a Department Head, Deputy Director on foreign relations at the Institute on Oriental Studies, Director of the center for Islamic Researches in the Caucasus of the Azerbaijan National Academy of Sciences. June 21, 2001 to June 26, 2006, he headed the State Committee of the Republic of Azerbaijan for the Work with Religious Associations. Since June 27, 2006 Rafig Y. Aliyev has been working as Director of the IRSHAD Centre on Islamic Studies. 

He is a member of Professors World Peace Academy, International Relations Committee.

He is the author of 17 books and more than 250 scientific articles, a journalistic novel A Talk to a Spirit (284 pages), books of political nature: Poverty. Dictatorship. Injustice, (252 pages), In Recesses of Being (464 pages), New Europe without Capitalism (150 pages), The Child of Romanticism (116 pages), Family and Marriage in Islam (226 pages), Islam (332 pages).
The above listed books, except Islam, have been translated into English and published by Trafford Publishing in the USA (www.trafford.com). They can be bought in online stores.  

He is married and has two children.