Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : 1 2 3 4 5 » #
Религия Единые для всех ценности – это миф…
Разница  в морали питается не мифом, а закономерностью бытия

У каждого человека своя мораль, и она являет собой нравственное составляющее индивида во взаимоотношениях с другими людьми в семье, с друзьями, на работе и в обществе в целом. Если хорошо, внимательно присмотреться, то получается забавная картина:  мораль похожа на ДНК, у каждого человека она индивидуальна. Значит, не может быть универсальной морали или одинаково значимых ценностей для всех «тварей божьих», сказал бы в таком случае христианский священник. И он, по всей вероятности, был бы прав, с точки зрения самой религии, веры в целом. Ведь Бог создал не только разные племена, народы, но и разных индивидов.
07.12.18 Прочесть
Публициcтика Размышления дипломата
Вышла в свет новая книга Вахдата Султанзаде

Ознакомившись с новой книгой «Дипломатия: взгляд изнутри» (791 стр., Баку, 2018) опытного дипломата Вахдата Султанзаде, более 50-ти лет своей жизни посвятившего дипломатии, занимавшего в течение 28-ми лет различные влиятельные посты в Афганистане, Иране, Турции и Туркмении, от атташе до чрезвычайного и уполномоченного посла, являющегося автором сотен статей и десятков книг, повествующих о дипломатии, истории, культуре и литературе Ближнего и Среднего Востока, я решил поделиться с читателями некоторыми мыслями на ее счет.
04.12.18 Прочесть
Публициcтика Nüfuzlu diplomat
(Vəhdət Sultanzadənin yeni kitabı işıq üzü görüb)

Ömrünün 50 ildən çoxunu diplomatiyaya həsr etmiş, 28 ildən artıq müddət ərzində Əfqanıstan, İran, Türkiyə və Türkmənistanda atteşedən tutmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirə kimi müxtəlif nüfuzlu vəzifələrdə çalışmış, Yaxın və Orta Şərqin diplomatiya, tarix, mədəniyyət və ədəbiyyatından bəhs edən yüzlərlə məqalənin və onlarla kitabın müəllifi olan təcrübəli diplomat Vəhdət Sultanzadənin işıq üzü görmüş “Diplomatiya: daxildən baxış” (“Дипломатия: взгляд изнутри”, 792 səh., Bakı, 2017)  adlı yeni, sanballı kitabı ilə tanış olduqdan sonra onun haqqında bəzi fikirlərimi oxucularla bölüşmək qərarına gəldim.
29.11.18 Прочесть
Политика Интеллект или разум: Чем руководствуются политики?
Мы часто говорим или пишем о том, что с углублением и расширением глобализации, в условиях появления все большего количества удивительных технических новинок мир наш с каждым днем, с завидной последовательностью теряет формировавшиеся веками морально-этические ценности.
08.11.18 Прочесть
Политика Эпидемия лжи…
Она грозит перерасти в пандемию и охватить большую территорию

Специфика этой болезни морали заключается в том, что почти никто с ней не борется, никто не ищет сколько-нибудь действенных способов, методов лечения этой поистине глобальной заразы. Многие ведущие страны, бывшие империи, пройдя периоды процветания, стабильности, беспощадных разорительных войн, стагнации, краха, падения, возрождения из руин, и даже процесса некой демократизации, либерализации политики, не стали сопротивляться распространению лжи. Создалось ложное впечатление, что без нее будто сама жизнь может стать более чем «скучной».
24.09.18 Прочесть
Политика Мир построен на основе единого критерия
Имя которому - Справедливость

В противном случае, наша планета Земля не существовала бы так долго. Если баланс справедливости и гармонии этой планеты пошатнется хоть немного, все сущее столкнется с опасностью гибели, а, возможно, и будет стерто с лица земли.
Единственной единицей измерения действий, отношений, поступков для Всевышнего, Бога, Аллаха, является именно верность принципу справедливости. Всевышний Аллах решает все проблемы на Земле только и только на основании требований этого принципа. Мы много раз провозглашаем: «Аллах на все способен, Он может сделать все, что угодно и когда угодно!»
07.08.18 Прочесть
Политика Dünya bir meyar üzərində qurulub
(Onun adı “Ədalət”dir)

Əks halda yaşadığımız Yer kürəsi bu qədər uzunömürlü olmazdı. Əgər bu planetin ədalət, balans və harmoniya məfhumlarından ibarət müvazinəti zərrəcə pozularsa, həyat məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşər və bəlkə də, hər şey alt-üst olar. Yaradan, Tanrı, Allah üçün də hər hərəkətin, əməlin, münasibətin yeganə ölçü vahidi ədalət prinsipinə sədaqətdir. Hətta uca Allah da Yer üzündəki bütün problemləri yalnız və yalnız bu prinsipin tələblərinə əsaslanaraq həll edir. “Allah hər şeyə qadirdir, nə vaxt nə istəsə edə bilər” ifadəsini gündə bir neçə dəfə işlədirik. Amma bir məqamı nəzərdən qaçırırıq ki, Allah da özünü müəyyən çərçivədə hiss edir. Onun da əməlləri müəyyən sərhədlər daxilindədir. Məsələn, insanlara qarşı münasibətdə o, heç vaxt göndərdiyi müqəddəs Qurani-Kərimdə yazılanlardan kənara çıxmır. 
27.07.18 Прочесть
Публициcтика Kainatın insana bəxş etdiyi üç nemət
(İdeya, iman və şüur)

Bu üç elementdən heç birini biz nə görür,  nə də hiss edirik. Amma ömrümüzdə bircə dəfə də olsun hansınınsa mövcudluğuna şübhə etməmişik. Çünki həyatımızın və fiziki varlığımızın əsas ünsürləri məhz bu üç amildir. Qeyri-maddi substansiya olsalar da, bir-birinə bənzəməyən milyardlarla müxtəlif  insanın yaşadığı həyatda var olmaq üçün zəruri olanları məhz ideya, iman və şüurun gücü sayəsində dərk edirik.  Bu üç element vasitəsilə ətraf aləmlə münasibətlərimizi nizamlayırıq. 
25.07.18 Прочесть
Политика Терпение – великий дар
Несмотря на то, что с гянджинских событий прошло уже несколько дней, данная тема все еще продолжает бурно обсуждаться со стороны общественности, СМИ и пользователей социальных сетей.
Эти события, вот уже около последних 10-ти дней продолжающие будоражить умы общества и правительства, а некоторых даже повергшие в шок, в действительности должны оцениваться, как серьезное испытание и предупреждение. Опасность миновала, но ее последствия еще долго будут приковывать к себе внимание и общественности, и правительства. 
25.07.18 Прочесть
Политика Səbir böyük nemətdir
Qətllə müşayiət olunan Gəncə hadisələrindən bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, hələ bu mövzu ictimaiyyətin, KİV-in, sosial şəbəkə istifadəçilərinin əsas müzakirə mövzusu olaraq qalmaqdadır. 
Son on gün ərzində cəmiyyəti və hakimiyyəti ciddi narahat edən, bəzilərini şoka salan Gəncə olayları həm hakimiyyət, həm də ictimaiyyət üçün ciddi imtahan və xəbərdarlıq kimi qiymətləndirilməlidir. Təhlükə ötüşdü, lakin onun təsiri hələ uzun müddət ictimai fikri, hakimiyyətin diqqətini özündə saxlayacaq.
16.07.18 Прочесть
Страниц : 1 2 3 4 5 » #