Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 » #
Политика Политический плагиат господина востоковеда В.В.Жириновского
Недавно, 22.11.2017 года, в российском TV шоу-проекте принял участие В.В.Жириновский и прокомментировал проходившие в тот момент переговоры глав трех государств – Росиии, Турции и Ирана. Он сказал буквально следующее: «Появление такого трехстороннего союза – моя идея. Я специально ездил в Турцию и говорил об этом с Эрдоганом, и он высказался одобрительно. Я предложил выйти из НАТО и базу Инджирлик передать России. Взамен Эрдоган потребовал предоставить Турции российское оружие».
25.11.17 Прочесть
Политика Семейные ценности на Западе
Благо или зло для нас?!

Для начала следует перечислить некоторые свежие факты из жизни в странах Запада.
Великобритания – женщины и мужчины создают семьи с собаками, кошками, дельфином, лошадью, официально оформив все это по закону. А в некоторых случаях, даже сыграв подобающую в таких случаях «свадьбу» (вспомним в скобках расхожее выражение «собачья свадьба»). Но все это – кроме законодательного разрешения однополых браков, а трансгендерам – служить в армии.
15.11.17 Прочесть
Публициcтика Тройное рабство
(Чей же ты раб, человек?)

Ответ на этот вопрос найти нетрудно: человек - раб Божий. Но кажется, что с этого только начинается история рабства, и сам этот процесс всегда был и остается перманентным состоянием человека. Доподлинно известна одна парадоксальная версия: мол, любая форма рабства приносит человеку радость бытия и, что уж совсем не укладывается в сознании, что он сильно любит своего хозяина, и нередко готов пойти ради него на смертный бой, чтобы реализовать собственную рабскую сущность. Раб - это не только  терминологическое определение социального состояния разумного существа - человека, скорее, это его неизменная первичная сущность, заложенная изначально, еще в утробе матери…Генетическая зависимость сопровождает его всю жизнь. 
19.10.17 Прочесть
Политика Покушение на «святая святых» Запада
Силами правоохранительных органов города Баку проведен однодневный рейд и задержан десяток гомосексуалистов и проституток – на предмет их проверки на венерические болезни с последующим бесплатным лечением
10.10.17 Прочесть
Взаимоотношения Польшы и Азербайджана
Сегодня уже в художественном масштабе

Предлагаемая вниманию читателя повесть - это документально-художественное произведение, автором которой является Агаев Ровшан Хосров оглы. Она написана в 2007 году, но лишь теперь, спустя 10 лет, представлена автором к изданию и на суд читателя, интересующегося культурно-историческими связями Азербайджана с окружающим миром.
Не претендуя как на исчерпывающее освещение истории становления и развития азербайджано-польских отношений, так и роли отдельных личностей в налаживании политических, экономических и культурных связей между нашими странами в период с девятнадцатого столетия по начало двадцатого века, автор описал некоторые эпизоды и факты, связанные как с поляками, проживавшими и работавшими тогда в Азербайджане, так и с азербайджанцами, которые жили в Польше.
04.10.17 Прочесть
Интервью Rafiq Əliyev: "Türkiyənin Yaxın Şərqdə böyük nüfuzu var"
Bu gün bütövlükdə dünyada, xüsusilə Yaxın və Orta Şərq bölgəsində ciddi hadisələr - konfliktlər, vətəndaş müharibələri, dinlər və məzhəblərarası münaqişələr son həddə çatıb. 
Sözügedən regionda ABŞ, Rusiya, Çin, Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla, Körfəz dövlətlərinin, o cümlədən, Avropa İttifaqının maraqları toqquşur. Artıq Suriyada 4 ildən çoxdur vətəndaş müharibəsi gedir. 
Türkiyə bir qonşu dövlət, din qardaşlığı naminə bacardığını edir. Türkiyədə 1,5 milyondan çox məcburi köçkün və qaçqın var. Sərhədi keçənlərin ardı-arası kəsilmir. Ölkə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan bütün siyasi təcrübəsindən, ölkənin iqtisadi imkanlarından istifadə edərək bu ciddi problemlərin həllinə çalışır. Amma vəziyyət hələ də gərgindir.
"İrşad" İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, professor Rafiq Əliyevin mövzu ilə bağlı müsahibəsini təqdim edirik. 
21.08.17 Прочесть
Политика Исключительность – часть неполноценности
По сути, индивидуальная; коллективной исключительности не бывает
15.08.17 Прочесть
Политика Зависимость от аморальности
Или мораль в понимании Запада

Демократия – не идеология, она – лишь одна из посредственных форм управления страной, народами. Поэтому Запад, встретившись с такой всеобъемлющей идеологией, как религия, в данном конкретном  случае, с исламом, вынужден отступить перед величием влияния идеологии на умы и образ жизни миллионов людей разных национальностей, исповедующих ислам. А их на Земле более полутора миллиардов! То есть каждый пятый житель нашей планеты.
17.05.17 Прочесть
Политика Müasir kapitalizm “iqtisadi qatil” libasında
Kapitalistlər rəzil əməllərinə, qeyri-insani hərəkətlərinə, yaratdıqları amansız sosial-iqtisadi sistemə dəbdəbəli don geyindirməkdən ötrü hazırda daha çox təhlükəli siyasi-hərbi oyunlara əl atır, müharibələr törədir və qanlı münaqişələr yaradır, milyonlarla günahsız insanları aclıq və səfalətlə sınağa çəkirlər. Əvvəlkindən bir az fərqli olaraq indi qızıl, pul var-dövlət və sərvət üçün ən dəhşətli üsulları tətbiq etməkdən də çəkinmirlər. Süni şəkildə problemlər yaradaraq bəşəriyyətin diqqətini mühüm məsələlərdən, yaratdıqları kapitalizm sisteminin bədnam, bəşəriyyətə zidd reallıqlarından, xüsusilə də borc, sələmçilik, kütləvi hal almış kredit problemindən yayındırmağa ciddi cəhd göstərirlər. Bu gün bütün dünya kredit, borc, sələmçilik bataqlığında boğulur. Hamı bir-birinə nəsə borcludur.
27.02.17 Прочесть
Политика Прогноз оправдался! Что дальше?
В последние недели Западный мир находится в серьезном напряжении, неопределенности и безпросветности будущего Евросоюза, также переживает нешуточный стресс по поводу неожиданных результатов выборов 45 президента США. И это неслучайно. От того, кто станет хозяином в Белом доме, во многом зависит судьба не только самих США, но и стран Евросоюза. Поэтому на экране телеканала Euronews и в других СМИ многие политические и государственные деятели без устали огульно обвиняют в нарушении норм политкоррекности и даже морали, этики предвыборной борьбы одного из двух кандидатов в президенты США, а именно - Дональда Трампа, и поливают его грязью. Отнюдь не стесняясь, они в хлестких, оскорбительных выражениях рисуют картину страшного хаоса, который якобы наступит в случае его прихода к власти, аргументируя свою точку зрения тем, что, мол, у него нет опыта (будто такой опыт имелся у Б.Обамы!?).
24.01.17 Прочесть
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 » #