Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 7 » #
Публициcтика Kainatın insana bəxş etdiyi üç nemət
(İdeya, iman və şüur)

Bu üç elementdən heç birini biz nə görür,  nə də hiss edirik. Amma ömrümüzdə bircə dəfə də olsun hansınınsa mövcudluğuna şübhə etməmişik. Çünki həyatımızın və fiziki varlığımızın əsas ünsürləri məhz bu üç amildir. Qeyri-maddi substansiya olsalar da, bir-birinə bənzəməyən milyardlarla müxtəlif  insanın yaşadığı həyatda var olmaq üçün zəruri olanları məhz ideya, iman və şüurun gücü sayəsində dərk edirik.  Bu üç element vasitəsilə ətraf aləmlə münasibətlərimizi nizamlayırıq. 
25.07.18 Прочесть
Политика Терпение – великий дар
Несмотря на то, что с гянджинских событий прошло уже несколько дней, данная тема все еще продолжает бурно обсуждаться со стороны общественности, СМИ и пользователей социальных сетей.
Эти события, вот уже около последних 10-ти дней продолжающие будоражить умы общества и правительства, а некоторых даже повергшие в шок, в действительности должны оцениваться, как серьезное испытание и предупреждение. Опасность миновала, но ее последствия еще долго будут приковывать к себе внимание и общественности, и правительства. 
25.07.18 Прочесть
Политика Səbir böyük nemətdir
Qətllə müşayiət olunan Gəncə hadisələrindən bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, hələ bu mövzu ictimaiyyətin, KİV-in, sosial şəbəkə istifadəçilərinin əsas müzakirə mövzusu olaraq qalmaqdadır. 
Son on gün ərzində cəmiyyəti və hakimiyyəti ciddi narahat edən, bəzilərini şoka salan Gəncə olayları həm hakimiyyət, həm də ictimaiyyət üçün ciddi imtahan və xəbərdarlıq kimi qiymətləndirilməlidir. Təhlükə ötüşdü, lakin onun təsiri hələ uzun müddət ictimai fikri, hakimiyyətin diqqətini özündə saxlayacaq.
16.07.18 Прочесть
Политика İpəkləşən erməni “məxməri”
Yaşadığımız müasir dünya qeyri-sabit və təhlükəli olması ilə əvvəlki illərdən xeyli fərqlənir. Beynəlxalq aləmdə hökm sürən iqtisadi və mənəvi-əxlaqi böhran getdikcə dərinləşərək idarəolunmaz və qorxunc hala düşür. Gözlənilməz hadisələr, qeyri-adi olaylar və tez-tez ortaya atılan sürprizlər ilə zəngin dünyada yaşamaq və bütün bu baş verənlər haqda düşünməmək, onları məntiq çərçivəsinə salmağa cəhd etməmək ciddi səhv olardı. Odur ki, Kainatın bir parçası olaraq bizim hər birimiz nəinki planetimizdə baş verənlərlə bağlıyıq, həm də onlara görə müəyyən insani məsuliyyət daşıyır, eyni zamanda ümumi sabit inkişaf naminə əlimizdən gələni etməyə borcluyuq. 
07.05.18 Прочесть
Политика Начинка «революции» в Армении
Как всегда, она смешанная, и смешная – половина от раба и половина от хозяина

Цели США и интересы ястребов НАТО в Армении далеко не благородные, и никоим образом не содержат в себе какие-то позитивные моменты для решения Карабахской проблемы. Возможности содействовать мирному разрешению этого конфликта лет 20 тому назад у Запада и США, в частности, были более реальными, чем сегодня. 
30.04.18 Прочесть
Политика «Уроки» из Армении
Мир наш – человеческий - стал более нестабильным, опасным для жизни разумных существ, то есть для нас с вами. Всеобщий политический и, отчасти, экономический и духовно-нравственный кризисы становятся все более неуправляемым, и весьма грозными. Не задуматься над вопросами нашего бытия в таких непредсказуемых, даже более того – экстраординарных, форсмажорных - реалиях, в нестандартных обстоятельствах, было бы непростительной ошибкой.
27.04.18 Прочесть
Публициcтика "Любовь. Одиночество. Вечность."

Нормальный человек испытал в своей жизни как Любовь, так и Одиночество, которое, порой, сравнимо с Вечностью. Однако, Вечность - совершенно иная категория. В отличие от первых двух, человек не способен испытать и понять, что же такое Вечность. Эта категория ему не доступна. Она связана с иным образом и видом существования - неземным... Что же касается любви и одиночества, это - две стороны одной медали. Они сосуществуют, и, как бы, дополняют друг друга... Временами медаль непременно поворачивается к человеку то одной, то другой своей стороной, или на какое-то время, по неустановленной причине, вообще исчезает из поля зрения.

04.04.18 Прочесть
Политика Диалог «власть-религия», как гарант стабильности
(Опыт России и Азербайджана)

То, что религия и все, что происходит под эгидой религии, по моему убеждению, имеет прямое отношение к политике, как отдельно взятой страны, так и мирового сообщества. Отделить их друг от друга или изолировать религию, объявив ее лишь частным делом или, скорее, внутренним состоянием гражданина, – дело нелегкое, и опыт СССР показал, что это невозможно, с одной стороны, и чревато изменением отношения гражданина к системе власти, с другой.
28.02.18 Прочесть
Политика İnsanlar əsl vətənpərvərlik, Vətən və xalq sevgisi hisləri üçün darıxıblar
Bir müddət əvvəl “Qarabağ” futbol komandasının nailiyyətlərinin və nəhayət möhtəşəm qələbəsinin şahidi olduq. Uşaqdan böyüyə kimi bütün xalq bu qələbəyə  sevinir, həyəcanlanır, pərəstiş etdiyi komandanın uğuruna şərik çıxırdı... Hətta həyatda bir-birlərini tanımayan insanlar qucaqlaşıb-öpüşür, sevincini bölüşür,  həmrəylik göstərirdilər. 
27.02.18 Прочесть
Публициcтика Мужчина и Женщина – два полюса жизни
Семейные проблемы существуют со времен Адама и Евы, изгнанных Богом из Рая на Землю из-за грехопадения. А на Земле каждый из них был отправлен в разные уголки мира. С тех пор тема взаимоотношений мужчины и женщины не утратила своей актуальности.
В современном мире, как для отдельно взятого индивида, так и для общества в целом, семья играет роль проводника общечеловеческих ценностей, культурного наследия и морально-нравственных норм. Как правило, в основе внутрисемейных проблем лежат взаимоотношения мужчины и женщины. Мужчина и женщина как бы представляют собой два полюса жизни. В большинстве случаев их взгляды на жизнь кардинально отличаются друг от друга. Значит, внутрисемейные проблемы – это отношения между членами семьи, возникающие при столкновении противоположных взглядов и склонностей на все и вся. В некоторых случаях этот антагонистический конфликт ведет к разрушению, как внутрисемейных отношений, так и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, что приводит, в итоге, к распаду семьи.
21.02.18 Прочесть
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 7 » #