Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » #
Политика Цель жизни – удовольствие
Так ли это на самом деле?

Качественный порог и результат удовольствия имеют определенное пространство, в котором удовольствия должно быть достаточно и, что важно, оно должно исходить из искренних элементов получения или отдачи этого процесса удовольствия. Без искренности оно, может, и наступит, но степень удовлетворенности при повторе будет снижаться с каждым разом, пока наше психическое состояние не опровергнет его совсем. Источник или, скажем, объект удовольствия отодвигается в сторону, чтобы его место мог занять более приемлемый вариант получения удовольствия.
28.09.16 Прочесть
Политика Ədalətli hökmdar axtarışında
Sentyabrın 26-da ölkəmizdə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar ümumxalq səsverməsi – referendum keçiriləcək. Bir neçə gündən sonra baş tutacaq bu hadisə nə ölkə daxilində, nə də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Bir qrup şəxs səsə qoyulacaq bu dəyişiklikləri qəbul edir, alqışlayır, digərləri isə monarxiya və hətta diktaturaya gətirib çıxara biləcəyini vurğulayaraq onun əleyhinə çıxırlar. Əlbəttə, bu, fərqli yanaşmanı təbii qarşılamaq lazımdır. 
26.09.16 Прочесть
Политика США и РОССИЯ: Кто кого сильнее побьет?!
А - НАДО ЛИ ЭТО?!

Русофобия страдает, терпит серьезное поражение, как говорится, от хронического бронхита некоторых западных лидеров, и вот-вот скатится и опустится на колени. Тем временем, весь мир, в первую очередь западный, в том числе Европа, но, особенно, США, - даже президентские выборы в этой "цитадели капитализма" связывают с влиянием России и ее Президента В.В.Путина. Мол, он своим растущим во всем мире авторитетом, отношением к кандидатам на президентское кресло в Белом доме, может решить судьбу обоих – одного, например, возведет на трон, другого оттолкнет в сторону. Но - кого из них, не уточняется: станет ли его креатурой Дональд Трамп или Хиллари Клинтон? Никто этого не знает. Думаю, что и сам В.В.Путин не конкретизирует свое отношение к кому-то из них.
23.09.16 Прочесть
Политика Религия в школе
Избавит ли знание религии от радикализма?!

Конечно, имеются в виду взаимоотношения людей с религией,  - с одним из важнейших аспектов общественной и частной жизни человека. Я лично убежден, что каждого живущего на земле можно и нужно считать верующим, независимо от того, знает ли, говорит ли он об этом или нет, практикует ли он свою веру в рамках религии - свода правил, организации взаимоотношений с себе подобными верующими. То есть является ли религия основой поведения того или иного человека - гражданина страны. Исходя из ответа, мы можем отличить религиозных людей от верующих. То, что это -  не одно и то же, мы разъясним ниже.
08.09.16 Прочесть
Политика Туризм – это не только удовольствие!
В нем есть и множество опасностей, которые нуждаются в серьезном анализе и выводах

В последние годы во всех областях жизнедеятельности азербайджанского общества наблюдается серьезное развитие. Не является исключением и область туризма. Наряду со столицей, и в различных регионах нашей страны имеется множество объектов, солидных гостиниц, отелей и центров отдыха, построенных для иностранных туристов и где гостям оказывают услуги на высшем уровне. Можно с уверенностью сказать, что по красоте и помпезности этих отелей мы опережаем многие страны. 
29.08.16 Прочесть
Интервью Ислам – и религия и политика!
Это было и осталось еще со времени его возникновения

Интервью с бывшим председателем Государственного Комитета по работе с религиозными образованиями доктором философских наук, профессором Рафиком Алиевым

- Какова политическая роль ислама в настоящее время? В какую сторону она развивается – негативную или позитивную? Кто в мире определяет отношение к исламу – Запад или Восток?

- Проблема политизации ислама не утратила своей актуальности и сегодня. Наоборот, например, в связи с событиями в Косово, имевшими место около 12-13 лет назад, а также в Афганистане (при создании нового, четвертого по счету исламского государства в мире), все большее вовлечение исламских движений, блоков и партий в политические процессы в Ираке сделали указанную проблему еще более актуальной и более прогнозируемой. В данном случае мы констатируем факт, не вдаваясь в анализ и не ставя вопроса: плохо это, или хорошо? 
26.08.16 Прочесть
Политика Turizm sahəsində “ərəbləşmə”
Сiddi təhlilə və nəticə çıxarmağa ehtiyacı olan yeni fenomen

Son illərdə Azərbaycanda başqa sahələrdə olduğu kimi, turizm sektorunda da nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf müşahidə edilməkdədir. Paytaxtla yanaşı, ölkənin ayrı-ayrı regionlarında da xaricdən gələn turistlər üçün inşa olunmuş samballı mehmanxanalar, istirahət mərkəzlərində göstərilən yüksəksəviyyəli xidmət digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən turizm obyektlərindən geri qalmır. Hətta deyərdim ki, həmin mehmanxanaların gözəlliyinə və təmtərağına görə bir çox ölkələrdən irəlidəyik. 
25.08.16 Прочесть
Политика Dinə fərqli baxış
Düşmənin ünvanı dəyişə bilər

XIX-XX əsrlərin bəzi məşhur filosofları tarix boyu məsələnin əsl mahiyyətinə varmadan dinə münasibət bildirməyi özlərinə mənəvi borc hesab edir, onu “ruhi qida” deyil, “ruhi xəstəlik” – insanlar üçün “tiryək”olaraq qiymətləndirirdilər. Dini imanın ideoloji strukturu olaraq nəzərdən keçirmək isə onların ağıllarına belə gəlmirdi. Axı məntiqi baxımdan da ideoloji və siyasi struktur olmadan ideyanın həyata keçirilməsi tamamilə mümkünsüzdür. Görünür, bu günün özündə də dinlə bağlı dissertasiya, kitab, məqalələr yazan alimlər, jurnalistlər, özlərini “ilahiyyatçı” adlandıraraq KİV-də çıxış edənlər insan qəlbində dinin deyil, məhz ilahi, kosmik enerji sayılan imanın yer aldığını dərk etmək  iqtidarında deyillər...
15.07.16 Прочесть
Религия «Дружба» власти с религией в интересах общества
Некоторые знаменитые философы XIX-XX веков считали своим долгом выразить свое отношение к религии, не вникая в суть вопроса, квалифицировали ее как «опиум для народа» - «болезнь души». На самом деле она лишь структура реализации веры, грубо говоря, идеология. Ведь идея сама по себе не может быть реализована, если нет идеологической-политической структуры. Они, вероятно, не понимают того очевидного факта, что в душе нет религии, как таковая. Главное в религии - ВЕРА, и она не может быть болезнью. А это - постольку, поскольку по законом физиологии и божественным канонам вера поступает в сердце человека в составе божественной, космической жизненной энергетики, когда оно (сердце) впервые начинает биться еще в утробе матери. 
Кроме того, если есть «болезнь», значит, должно иметься и ее причина, так и способы ее излечения. 
13.07.16 Прочесть
Интервью Rusiya-Türkiyə-İran üçbucağı dövrün zərurətidir
Hələ 4-5 il əvvəl mətbuatda regiondakı siyasi vəziyyəti şərh edən professor Rafiq Əliyevin yaxın gələcəkdə Rusiya-Türkiyə-İran üçbucağı adlı nəhəng siyasi ittifaqın yaranacağı ilə bağlı proqnozu yer almışdır. O zaman Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər gələcəklə bağlı yaxşı heç nə vəd etmədiyi, Avropa və ABŞ-ın siyasi liderləri dünyaya meydan oxuduğu və İran konkret siyasi mövqe nümayiş etdirmədiyi üçün həmin proqnoz inandırıcı səslənmirdi. Tamamilə fərqli xarici siyasət yürüdən bu üç dövlət arasında hər hansısa ittifaqın yaranmasından o vaxt söhbət belə gedə bilməzdi.
09.07.16 Прочесть
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » #