Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 7 8 » #
Религия в школе
Избавит ли знание религии от радикализма?!

Конечно, имеются в виду взаимоотношения людей с религией,  - с одним из важнейших аспектов общественной и частной жизни человека. Я лично убежден, что каждого живущего на земле можно и нужно считать верующим, независимо от того, знает ли, говорит ли он об этом или нет, практикует ли он свою веру в рамках религии - свода правил, организации взаимоотношений с себе подобными верующими. То есть является ли религия основой поведения того или иного человека - гражданина страны. Исходя из ответа, мы можем отличить религиозных людей от верующих. То, что это -  не одно и то же, мы разъясним ниже.
08.09.16 Прочесть
Туризм – это не только удовольствие!
В нем есть и множество опасностей, которые нуждаются в серьезном анализе и выводах

В последние годы во всех областях жизнедеятельности азербайджанского общества наблюдается серьезное развитие. Не является исключением и область туризма. Наряду со столицей, и в различных регионах нашей страны имеется множество объектов, солидных гостиниц, отелей и центров отдыха, построенных для иностранных туристов и где гостям оказывают услуги на высшем уровне. Можно с уверенностью сказать, что по красоте и помпезности этих отелей мы опережаем многие страны. 
29.08.16 Прочесть
Turizm sahəsində “ərəbləşmə”
Сiddi təhlilə və nəticə çıxarmağa ehtiyacı olan yeni fenomen

Son illərdə Azərbaycanda başqa sahələrdə olduğu kimi, turizm sektorunda da nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf müşahidə edilməkdədir. Paytaxtla yanaşı, ölkənin ayrı-ayrı regionlarında da xaricdən gələn turistlər üçün inşa olunmuş samballı mehmanxanalar, istirahət mərkəzlərində göstərilən yüksəksəviyyəli xidmət digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən turizm obyektlərindən geri qalmır. Hətta deyərdim ki, həmin mehmanxanaların gözəlliyinə və təmtərağına görə bir çox ölkələrdən irəlidəyik. 
25.08.16 Прочесть
Dinə fərqli baxış
Düşmənin ünvanı dəyişə bilər

XIX-XX əsrlərin bəzi məşhur filosofları tarix boyu məsələnin əsl mahiyyətinə varmadan dinə münasibət bildirməyi özlərinə mənəvi borc hesab edir, onu “ruhi qida” deyil, “ruhi xəstəlik” – insanlar üçün “tiryək”olaraq qiymətləndirirdilər. Dini imanın ideoloji strukturu olaraq nəzərdən keçirmək isə onların ağıllarına belə gəlmirdi. Axı məntiqi baxımdan da ideoloji və siyasi struktur olmadan ideyanın həyata keçirilməsi tamamilə mümkünsüzdür. Görünür, bu günün özündə də dinlə bağlı dissertasiya, kitab, məqalələr yazan alimlər, jurnalistlər, özlərini “ilahiyyatçı” adlandıraraq KİV-də çıxış edənlər insan qəlbində dinin deyil, məhz ilahi, kosmik enerji sayılan imanın yer aldığını dərk etmək  iqtidarında deyillər...
15.07.16 Прочесть
Ədalətlilik şüuru dəyişən güclü amildir
Ədalət fəaliyyətin yeganə meyarıdır. Onun olmadığı cəmiyyət və ümumiyyətlə bütün bəşəriyyət məhvə məhkumdur. Təəssüflər olsun ki, ədaləti bərpa etmək uğrunda uzun illərdir aparılan mübarizə nəticəsində hələ tutarlı uğur əldə olunmayıb. Qələbəyə gedən yolun ədalətdən keçdiyi hər kəsə bəlli olsa da, bu günə kimi kimsə hədəfə çata bilməyib. Səbəbkar isə ədalətsizliyin hakim olduğu və kapital əsirinə çevrilmiş müasir dünyamızdır.
26.04.16 Прочесть
Патриотизм за деньги не купить!
Это чувство вообще не продается!

По сравнению с ножевым ранением, легчайшие комариные укусы в разы увеличивают страдания сердца, хотя это представляется тому, кто их не испытал на себе, смешной выдумкой писателей или поэтов. Но это, увы, не так! 
Как же быть в таких случаях с общепринятыми правилами: «Чтобы убить врага, надо его, как минимум, ненавидеть?!» Тем более, врага, который десятилетиями был чуть ли не полноценным членом, даже другом сердечным, твоей семьи?!… И не просто членом, другом семьи, а очень часто являлся ее кирвя?! Мы им доверяли, считали их чуть ли не родственниками. , Хачики, Вазгены, Артуры, Гарики – всегда имели свободный вход  в наш дом.
26.04.16 Прочесть
Patriarx və Roma Papası
(Tarixi görüşə müxtəlif baxışlar)

Bildiyimiz kimi, bir neçə gün əvvəl Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı Kiril ilə Roma Papası Fransisk arasında tarixi görüş baş tutdu. Həmin görüşlə bağlı cəmiyyətdə, kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif fikirlər səslənməyə başladı. Onlardan birinin daha geniş müzakirəsi üçün mən də düşüncələrimi sizinlə paylaşmaq qərarına gəldim. 
21.02.2016-cı ildə yerli telekanallardan birində saat 19:30-da siyasi məzmunda tok-şou efirə getdi. Veriliş Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı Kiril ilə Roma Papası Fransisk arasında keçirilmiş görüşün və onun nəticələrinin müzakirəsinə həsr olunmuşdu. Studiyaya bir politoloq (bu ad indi dəbdədir, heç bir ixtisasa tam yiyələnə bilməyənlərin çoxu özünü politoloq adlandırır) və bir din xadimi (bu da maraqlı əlavədir. Əslində imanlı olaraq biz hamımız  dinə xidmət edirik, amma özümüzü heç vaxt din xadimi adlandırmırıq) dəvət olunmuşdur.
29.02.16 Прочесть
От черного к белому, или от плохого к хорошему.
Так ли, на самом деле, по этому ли пути движется человечество?! Скорее всего – ДА!

Последнее время мировое сообщество пребывает вроде бы в состоянии перманентной озабоченности, неопределенности. Можно сказать даже – в состоянии шока. Каждый день с экранов TV, со страниц СМИ так и прут плохие, очень плохие, страшные новости. Негатив со всех концов этого света так и льется нескончаемым потоком в глаза и умы, уши и мозг зрителей, читателей: от США до Индонезии, от Франции до Швеции. С трудом можно найти что-то хорошее, чтобы снять усталость от рабочего дня, снять и быть после работы в веселом настроении у себя дома. 
19.01.16 Прочесть
Мечта Запада реализуется
Ложь как основное оружие современности

Дозированное сокрытие информации – один из важнейших атрибутов нормального жизнеобеспечения человека и существования общества еще с античных времен. Ложь – это ужасающий вирус, разрушающий общечеловеческий дом, - в котором мы живем, работаем, встречаемся, спорим, общаемся, болеем, радуемся, грустим…
12.01.16 Прочесть
Можно ли законом создать мораль?!
Законом создать моральные ценности не удавалось ещё никому в истории человечества, но закон может и должен защитить устоявшуюся мораль в обществе от деформации, насилия извне и в самом обществе

Доктор философских наук, профессор Рафик Алиев поделился воспоминанием за 5 декабря 2011 года. Cтатья написана 4 года назад, и сегодня она, как нельзя кстати, после принятия Милли Меджлисом "Закона о борьбе с религиозным экстремизмом"

Если морально-этические ценности сравнивать с ДНК человека, то мы увидим, что имеется много сходного. ДНК человека имеет собственную защитную оболочку, которая не пропускает извне вовнутрь себя воду или любую влагу неподходящего качества. Он предпочитает смерть, но не позволит чему-то нечистому проникнуть вовнутрь, где семь слоев информационных «лент». Тем самым ДНК человека не позволяет заразить себя. Таким образом, он жертвует другими, миллиардами, ДНК, которые знают, что все его сородичи, другие ДНК, связаны друг с другом и синхронность их деятельности позволяет обмениваться любым полученным извне элементом. Они связаны единой информационной нитью и имеют одинаковую информацию как о самом человеке, так и о Вселенной в целом.
06.12.15 Прочесть
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 7 8 » #