Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : # « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » #
Kim daha möhkəm vuracaq - ABŞ, yoxsa Rusiya?
Buna ehtiyac varmı?!

Bəzi Qərb liderlərinin xroniki bronxitindən əziyyət çəkən rusiyafobiya hazırda məhv olmaq üzrədir. Buna baxmayaraq, bütün dünya, ilk növbədə Avropa, xüsusilə də ABŞ Rusiyanın və prezident V.V.Putinin təsirindən kənarda qala bilmir. Hətta kapitalizmin istehkamına çevrilmiş Amerikada prezident seçkilərini də birbaşa Rusiya ilə əlaqələndirirlər. Guya gündən-günə dünyada nüfuzu yüksələn V.V.Putin prezidentliyə namizədlərin hər ikisinin taleyini birdən həll edə bilər – birini taxta çıxaracaq, digərini isə oyundan uzaqlaşdıracaq. Bax buna deyirlər bir güllə ilə iki quş vurmaq. Seçilmiş şəxsin Donald Tramp, yoxa Hillari Klinton olacağı isə açıqlanmır. Zənnimcə, heç V.V.Putin də hələ öz seçimi ilə bağlı yekun qərarı verməyib. 
29.09.16 Прочесть
В поисках справедливого руководителя...
26 сентября в нашей стране состоялось всенародное голосование - референдум в связи с внесением добавок и изменений в Конституцию Азербайджанской Республики. Обсольютное большинство населения поддержало эти изменения, дополнения,что было ожидаемо. Уровень безопастности в стране, стабильность устраивают их. Данное событие было встречено довольно неоднозначно как внутри страны, так и со стороны международных организаций. Группа людей приветствует данные изменения, иные же выступают против них, аргументируя свою точку зрения доводами о том, что они приведут к монархии и даже диктатуре. Разумеется, эти совершенно противоположные мнения естественны. Ведь, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Все мы выражаем свое мнение по поводу происходящих вокруг событий, и пытаемся их обосновать, сформировать общественное мнение.
29.09.16 Прочесть
Цель жизни – удовольствие
Так ли это на самом деле?

Качественный порог и результат удовольствия имеют определенное пространство, в котором удовольствия должно быть достаточно и, что важно, оно должно исходить из искренних элементов получения или отдачи этого процесса удовольствия. Без искренности оно, может, и наступит, но степень удовлетворенности при повторе будет снижаться с каждым разом, пока наше психическое состояние не опровергнет его совсем. Источник или, скажем, объект удовольствия отодвигается в сторону, чтобы его место мог занять более приемлемый вариант получения удовольствия.
28.09.16 Прочесть
Ədalətli hökmdar axtarışında
Sentyabrın 26-da ölkəmizdə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar ümumxalq səsverməsi – referendum keçiriləcək. Bir neçə gündən sonra baş tutacaq bu hadisə nə ölkə daxilində, nə də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Bir qrup şəxs səsə qoyulacaq bu dəyişiklikləri qəbul edir, alqışlayır, digərləri isə monarxiya və hətta diktaturaya gətirib çıxara biləcəyini vurğulayaraq onun əleyhinə çıxırlar. Əlbəttə, bu, fərqli yanaşmanı təbii qarşılamaq lazımdır. 
26.09.16 Прочесть
США и РОССИЯ: Кто кого сильнее побьет?!
А - НАДО ЛИ ЭТО?!

Русофобия страдает, терпит серьезное поражение, как говорится, от хронического бронхита некоторых западных лидеров, и вот-вот скатится и опустится на колени. Тем временем, весь мир, в первую очередь западный, в том числе Европа, но, особенно, США, - даже президентские выборы в этой "цитадели капитализма" связывают с влиянием России и ее Президента В.В.Путина. Мол, он своим растущим во всем мире авторитетом, отношением к кандидатам на президентское кресло в Белом доме, может решить судьбу обоих – одного, например, возведет на трон, другого оттолкнет в сторону. Но - кого из них, не уточняется: станет ли его креатурой Дональд Трамп или Хиллари Клинтон? Никто этого не знает. Думаю, что и сам В.В.Путин не конкретизирует свое отношение к кому-то из них.
23.09.16 Прочесть
Религия в школе
Избавит ли знание религии от радикализма?!

Конечно, имеются в виду взаимоотношения людей с религией,  - с одним из важнейших аспектов общественной и частной жизни человека. Я лично убежден, что каждого живущего на земле можно и нужно считать верующим, независимо от того, знает ли, говорит ли он об этом или нет, практикует ли он свою веру в рамках религии - свода правил, организации взаимоотношений с себе подобными верующими. То есть является ли религия основой поведения того или иного человека - гражданина страны. Исходя из ответа, мы можем отличить религиозных людей от верующих. То, что это -  не одно и то же, мы разъясним ниже.
08.09.16 Прочесть
Туризм – это не только удовольствие!
В нем есть и множество опасностей, которые нуждаются в серьезном анализе и выводах

В последние годы во всех областях жизнедеятельности азербайджанского общества наблюдается серьезное развитие. Не является исключением и область туризма. Наряду со столицей, и в различных регионах нашей страны имеется множество объектов, солидных гостиниц, отелей и центров отдыха, построенных для иностранных туристов и где гостям оказывают услуги на высшем уровне. Можно с уверенностью сказать, что по красоте и помпезности этих отелей мы опережаем многие страны. 
29.08.16 Прочесть
Turizm sahəsində “ərəbləşmə”
Сiddi təhlilə və nəticə çıxarmağa ehtiyacı olan yeni fenomen

Son illərdə Azərbaycanda başqa sahələrdə olduğu kimi, turizm sektorunda da nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf müşahidə edilməkdədir. Paytaxtla yanaşı, ölkənin ayrı-ayrı regionlarında da xaricdən gələn turistlər üçün inşa olunmuş samballı mehmanxanalar, istirahət mərkəzlərində göstərilən yüksəksəviyyəli xidmət digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən turizm obyektlərindən geri qalmır. Hətta deyərdim ki, həmin mehmanxanaların gözəlliyinə və təmtərağına görə bir çox ölkələrdən irəlidəyik. 
25.08.16 Прочесть
Dinə fərqli baxış
Düşmənin ünvanı dəyişə bilər

XIX-XX əsrlərin bəzi məşhur filosofları tarix boyu məsələnin əsl mahiyyətinə varmadan dinə münasibət bildirməyi özlərinə mənəvi borc hesab edir, onu “ruhi qida” deyil, “ruhi xəstəlik” – insanlar üçün “tiryək”olaraq qiymətləndirirdilər. Dini imanın ideoloji strukturu olaraq nəzərdən keçirmək isə onların ağıllarına belə gəlmirdi. Axı məntiqi baxımdan da ideoloji və siyasi struktur olmadan ideyanın həyata keçirilməsi tamamilə mümkünsüzdür. Görünür, bu günün özündə də dinlə bağlı dissertasiya, kitab, məqalələr yazan alimlər, jurnalistlər, özlərini “ilahiyyatçı” adlandıraraq KİV-də çıxış edənlər insan qəlbində dinin deyil, məhz ilahi, kosmik enerji sayılan imanın yer aldığını dərk etmək  iqtidarında deyillər...
15.07.16 Прочесть
Ədalətlilik şüuru dəyişən güclü amildir
Ədalət fəaliyyətin yeganə meyarıdır. Onun olmadığı cəmiyyət və ümumiyyətlə bütün bəşəriyyət məhvə məhkumdur. Təəssüflər olsun ki, ədaləti bərpa etmək uğrunda uzun illərdir aparılan mübarizə nəticəsində hələ tutarlı uğur əldə olunmayıb. Qələbəyə gedən yolun ədalətdən keçdiyi hər kəsə bəlli olsa da, bu günə kimi kimsə hədəfə çata bilməyib. Səbəbkar isə ədalətsizliyin hakim olduğu və kapital əsirinə çevrilmiş müasir dünyamızdır.
26.04.16 Прочесть
Страниц : # « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » #