Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : 1 2 3 4 5 » #
Мир построен на основе единого критерия
Имя которому - Справедливость

В противном случае, наша планета Земля не существовала бы так долго. Если баланс справедливости и гармонии этой планеты пошатнется хоть немного, все сущее столкнется с опасностью гибели, а, возможно, и будет стерто с лица земли.
Единственной единицей измерения действий, отношений, поступков для Всевышнего, Бога, Аллаха, является именно верность принципу справедливости. Всевышний Аллах решает все проблемы на Земле только и только на основании требований этого принципа. Мы много раз провозглашаем: «Аллах на все способен, Он может сделать все, что угодно и когда угодно!»
07.08.18 Прочесть
Dünya bir meyar üzərində qurulub
(Onun adı “Ədalət”dir)

Əks halda yaşadığımız Yer kürəsi bu qədər uzunömürlü olmazdı. Əgər bu planetin ədalət, balans və harmoniya məfhumlarından ibarət müvazinəti zərrəcə pozularsa, həyat məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşər və bəlkə də, hər şey alt-üst olar. Yaradan, Tanrı, Allah üçün də hər hərəkətin, əməlin, münasibətin yeganə ölçü vahidi ədalət prinsipinə sədaqətdir. Hətta uca Allah da Yer üzündəki bütün problemləri yalnız və yalnız bu prinsipin tələblərinə əsaslanaraq həll edir. “Allah hər şeyə qadirdir, nə vaxt nə istəsə edə bilər” ifadəsini gündə bir neçə dəfə işlədirik. Amma bir məqamı nəzərdən qaçırırıq ki, Allah da özünü müəyyən çərçivədə hiss edir. Onun da əməlləri müəyyən sərhədlər daxilindədir. Məsələn, insanlara qarşı münasibətdə o, heç vaxt göndərdiyi müqəddəs Qurani-Kərimdə yazılanlardan kənara çıxmır. 
27.07.18 Прочесть
Терпение – великий дар
Несмотря на то, что с гянджинских событий прошло уже несколько дней, данная тема все еще продолжает бурно обсуждаться со стороны общественности, СМИ и пользователей социальных сетей.
Эти события, вот уже около последних 10-ти дней продолжающие будоражить умы общества и правительства, а некоторых даже повергшие в шок, в действительности должны оцениваться, как серьезное испытание и предупреждение. Опасность миновала, но ее последствия еще долго будут приковывать к себе внимание и общественности, и правительства. 
25.07.18 Прочесть
Səbir böyük nemətdir
Qətllə müşayiət olunan Gəncə hadisələrindən bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, hələ bu mövzu ictimaiyyətin, KİV-in, sosial şəbəkə istifadəçilərinin əsas müzakirə mövzusu olaraq qalmaqdadır. 
Son on gün ərzində cəmiyyəti və hakimiyyəti ciddi narahat edən, bəzilərini şoka salan Gəncə olayları həm hakimiyyət, həm də ictimaiyyət üçün ciddi imtahan və xəbərdarlıq kimi qiymətləndirilməlidir. Təhlükə ötüşdü, lakin onun təsiri hələ uzun müddət ictimai fikri, hakimiyyətin diqqətini özündə saxlayacaq.
16.07.18 Прочесть
İpəkləşən erməni “məxməri”
Yaşadığımız müasir dünya qeyri-sabit və təhlükəli olması ilə əvvəlki illərdən xeyli fərqlənir. Beynəlxalq aləmdə hökm sürən iqtisadi və mənəvi-əxlaqi böhran getdikcə dərinləşərək idarəolunmaz və qorxunc hala düşür. Gözlənilməz hadisələr, qeyri-adi olaylar və tez-tez ortaya atılan sürprizlər ilə zəngin dünyada yaşamaq və bütün bu baş verənlər haqda düşünməmək, onları məntiq çərçivəsinə salmağa cəhd etməmək ciddi səhv olardı. Odur ki, Kainatın bir parçası olaraq bizim hər birimiz nəinki planetimizdə baş verənlərlə bağlıyıq, həm də onlara görə müəyyən insani məsuliyyət daşıyır, eyni zamanda ümumi sabit inkişaf naminə əlimizdən gələni etməyə borcluyuq. 
07.05.18 Прочесть
Начинка «революции» в Армении
Как всегда, она смешанная, и смешная – половина от раба и половина от хозяина

Цели США и интересы ястребов НАТО в Армении далеко не благородные, и никоим образом не содержат в себе какие-то позитивные моменты для решения Карабахской проблемы. Возможности содействовать мирному разрешению этого конфликта лет 20 тому назад у Запада и США, в частности, были более реальными, чем сегодня. 
30.04.18 Прочесть
«Уроки» из Армении
Мир наш – человеческий - стал более нестабильным, опасным для жизни разумных существ, то есть для нас с вами. Всеобщий политический и, отчасти, экономический и духовно-нравственный кризисы становятся все более неуправляемым, и весьма грозными. Не задуматься над вопросами нашего бытия в таких непредсказуемых, даже более того – экстраординарных, форсмажорных - реалиях, в нестандартных обстоятельствах, было бы непростительной ошибкой.
27.04.18 Прочесть
Диалог «власть-религия», как гарант стабильности
(Опыт России и Азербайджана)

То, что религия и все, что происходит под эгидой религии, по моему убеждению, имеет прямое отношение к политике, как отдельно взятой страны, так и мирового сообщества. Отделить их друг от друга или изолировать религию, объявив ее лишь частным делом или, скорее, внутренним состоянием гражданина, – дело нелегкое, и опыт СССР показал, что это невозможно, с одной стороны, и чревато изменением отношения гражданина к системе власти, с другой.
28.02.18 Прочесть
İnsanlar əsl vətənpərvərlik, Vətən və xalq sevgisi hisləri üçün darıxıblar
Bir müddət əvvəl “Qarabağ” futbol komandasının nailiyyətlərinin və nəhayət möhtəşəm qələbəsinin şahidi olduq. Uşaqdan böyüyə kimi bütün xalq bu qələbəyə  sevinir, həyəcanlanır, pərəstiş etdiyi komandanın uğuruna şərik çıxırdı... Hətta həyatda bir-birlərini tanımayan insanlar qucaqlaşıb-öpüşür, sevincini bölüşür,  həmrəylik göstərirdilər. 
27.02.18 Прочесть
В МОК бесятся от слабости
МОК игнорирует собственные правила, выработанные мировым спортивным сообществом, а заодно демонстрирует утрату своего здравого смысла, как и силу и спортивные успехи одного из ведущих  членов этой всемирной организации – речь идет о Российской спортивной делегации на Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
08.12.17 Прочесть
Страниц : 1 2 3 4 5 » #