Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Последние новости :
Политика Dinə fərqli baxış
Düşmənin ünvanı dəyişə bilər

XIX-XX əsrlərin bəzi məşhur filosofları tarix boyu məsələnin əsl mahiyyətinə varmadan dinə münasibət bildirməyi özlərinə mənəvi borc hesab edir, onu “ruhi qida” deyil, “ruhi xəstəlik” – insanlar üçün “tiryək”olaraq qiymətləndirirdilər. Dini imanın ideoloji strukturu olaraq nəzərdən keçirmək isə onların ağıllarına belə gəlmirdi. Axı məntiqi baxımdan da ideoloji və siyasi struktur olmadan ideyanın həyata keçirilməsi tamamilə mümkünsüzdür. Görünür, bu günün özündə də dinlə bağlı dissertasiya, kitab, məqalələr yazan alimlər, jurnalistlər, özlərini “ilahiyyatçı” adlandıraraq KİV-də çıxış edənlər insan qəlbində dinin deyil, məhz ilahi, kosmik enerji sayılan imanın yer aldığını dərk etmək  iqtidarında deyillər...
15.07.16 11:04 Прочесть
Религия «Дружба» власти с религией в интересах общества
Некоторые знаменитые философы XIX-XX веков считали своим долгом выразить свое отношение к религии, не вникая в суть вопроса, квалифицировали ее как «опиум для народа» - «болезнь души». На самом деле она лишь структура реализации веры, грубо говоря, идеология. Ведь идея сама по себе не может быть реализована, если нет идеологической-политической структуры. Они, вероятно, не понимают того очевидного факта, что в душе нет религии, как таковая. Главное в религии - ВЕРА, и она не может быть болезнью. А это - постольку, поскольку по законом физиологии и божественным канонам вера поступает в сердце человека в составе божественной, космической жизненной энергетики, когда оно (сердце) впервые начинает биться еще в утробе матери. 
Кроме того, если есть «болезнь», значит, должно иметься и ее причина, так и способы ее излечения. 
13.07.16 15:13 Прочесть
Интервью Rusiya-Türkiyə-İran üçbucağı dövrün zərurətidir
Hələ 4-5 il əvvəl mətbuatda regiondakı siyasi vəziyyəti şərh edən professor Rafiq Əliyevin yaxın gələcəkdə Rusiya-Türkiyə-İran üçbucağı adlı nəhəng siyasi ittifaqın yaranacağı ilə bağlı proqnozu yer almışdır. O zaman Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər gələcəklə bağlı yaxşı heç nə vəd etmədiyi, Avropa və ABŞ-ın siyasi liderləri dünyaya meydan oxuduğu və İran konkret siyasi mövqe nümayiş etdirmədiyi üçün həmin proqnoz inandırıcı səslənmirdi. Tamamilə fərqli xarici siyasət yürüdən bu üç dövlət arasında hər hansısa ittifaqın yaranmasından o vaxt söhbət belə gedə bilməzdi.
09.07.16 12:03 Прочесть
Политика Ədalətlilik şüuru dəyişən güclü amildir
Ədalət fəaliyyətin yeganə meyarıdır. Onun olmadığı cəmiyyət və ümumiyyətlə bütün bəşəriyyət məhvə məhkumdur. Təəssüflər olsun ki, ədaləti bərpa etmək uğrunda uzun illərdir aparılan mübarizə nəticəsində hələ tutarlı uğur əldə olunmayıb. Qələbəyə gedən yolun ədalətdən keçdiyi hər kəsə bəlli olsa da, bu günə kimi kimsə hədəfə çata bilməyib. Səbəbkar isə ədalətsizliyin hakim olduğu və kapital əsirinə çevrilmiş müasir dünyamızdır.
26.04.16 10:19 Прочесть
Политика Патриотизм за деньги не купить!
Это чувство вообще не продается!

По сравнению с ножевым ранением, легчайшие комариные укусы в разы увеличивают страдания сердца, хотя это представляется тому, кто их не испытал на себе, смешной выдумкой писателей или поэтов. Но это, увы, не так! 
Как же быть в таких случаях с общепринятыми правилами: «Чтобы убить врага, надо его, как минимум, ненавидеть?!» Тем более, врага, который десятилетиями был чуть ли не полноценным членом, даже другом сердечным, твоей семьи?!… И не просто членом, другом семьи, а очень часто являлся ее кирвя?! Мы им доверяли, считали их чуть ли не родственниками. , Хачики, Вазгены, Артуры, Гарики – всегда имели свободный вход  в наш дом.
26.04.16 10:15 Прочесть