Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Последние новости :
Политика Интеллект или разум: Чем руководствуются политики?
Мы часто говорим или пишем о том, что с углублением и расширением глобализации, в условиях появления все большего количества удивительных технических новинок мир наш с каждым днем, с завидной последовательностью теряет формировавшиеся веками морально-этические ценности.
08.11.18 05:57 Прочесть
Политика Эпидемия лжи…
Она грозит перерасти в пандемию и охватить большую территорию

Специфика этой болезни морали заключается в том, что почти никто с ней не борется, никто не ищет сколько-нибудь действенных способов, методов лечения этой поистине глобальной заразы. Многие ведущие страны, бывшие империи, пройдя периоды процветания, стабильности, беспощадных разорительных войн, стагнации, краха, падения, возрождения из руин, и даже процесса некой демократизации, либерализации политики, не стали сопротивляться распространению лжи. Создалось ложное впечатление, что без нее будто сама жизнь может стать более чем «скучной».
24.09.18 04:09 Прочесть
Политика Мир построен на основе единого критерия
Имя которому - Справедливость

В противном случае, наша планета Земля не существовала бы так долго. Если баланс справедливости и гармонии этой планеты пошатнется хоть немного, все сущее столкнется с опасностью гибели, а, возможно, и будет стерто с лица земли.
Единственной единицей измерения действий, отношений, поступков для Всевышнего, Бога, Аллаха, является именно верность принципу справедливости. Всевышний Аллах решает все проблемы на Земле только и только на основании требований этого принципа. Мы много раз провозглашаем: «Аллах на все способен, Он может сделать все, что угодно и когда угодно!»
07.08.18 03:57 Прочесть
Политика Dünya bir meyar üzərində qurulub
(Onun adı “Ədalət”dir)

Əks halda yaşadığımız Yer kürəsi bu qədər uzunömürlü olmazdı. Əgər bu planetin ədalət, balans və harmoniya məfhumlarından ibarət müvazinəti zərrəcə pozularsa, həyat məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşər və bəlkə də, hər şey alt-üst olar. Yaradan, Tanrı, Allah üçün də hər hərəkətin, əməlin, münasibətin yeganə ölçü vahidi ədalət prinsipinə sədaqətdir. Hətta uca Allah da Yer üzündəki bütün problemləri yalnız və yalnız bu prinsipin tələblərinə əsaslanaraq həll edir. “Allah hər şeyə qadirdir, nə vaxt nə istəsə edə bilər” ifadəsini gündə bir neçə dəfə işlədirik. Amma bir məqamı nəzərdən qaçırırıq ki, Allah da özünü müəyyən çərçivədə hiss edir. Onun da əməlləri müəyyən sərhədlər daxilindədir. Məsələn, insanlara qarşı münasibətdə o, heç vaxt göndərdiyi müqəddəs Qurani-Kərimdə yazılanlardan kənara çıxmır. 
27.07.18 04:52 Прочесть
Публициcтика Kainatın insana bəxş etdiyi üç nemət
(İdeya, iman və şüur)

Bu üç elementdən heç birini biz nə görür,  nə də hiss edirik. Amma ömrümüzdə bircə dəfə də olsun hansınınsa mövcudluğuna şübhə etməmişik. Çünki həyatımızın və fiziki varlığımızın əsas ünsürləri məhz bu üç amildir. Qeyri-maddi substansiya olsalar da, bir-birinə bənzəməyən milyardlarla müxtəlif  insanın yaşadığı həyatda var olmaq üçün zəruri olanları məhz ideya, iman və şüurun gücü sayəsində dərk edirik.  Bu üç element vasitəsilə ətraf aləmlə münasibətlərimizi nizamlayırıq. 
25.07.18 06:54 Прочесть